Vækstfonden har sat sig på halvdelen af ventureinvesteringer i Danmark

Vækstfonden spiller en hidtil uset rolle i kampen for at holde danske virksomheder i omdrejninger under coronakrisen. Sidste år fyldte fonden ca. 20 pct. af ventureinvesteringerne i Danmark, i år er fondens andel mere end fordoblet, fortæller den adm. direktør Rolf Kjærgaard i et interview med KapitalWatch.
Foto: Vækstfonden/PR
Foto: Vækstfonden/PR
AF OLE ANDERSEN OG HENRIK TÜCHSEN

Statens finansieringsfond, der har rekordmange milliarder at gøre godt med under coronakrisen og til den grønne omstilling, oplevede i 1. halvår 2020 en "historisk høj finansieringsaktivitet". Den markante udvikling er fortsat langt ind i 2. halvår og betyder, at Vækstfonden nu sidder på omkring halvdelen af al den venturekapital, der herhjemme flyder ud til danske virksomheder.

Det fortæller Vækstfondens adm. direktør Rolf Kjærgaard i et interview med KapitalWatch.

Sidste år fyldte fonden ca. 20 pct. af ventureinvesteringerne i Danmark. I år medvirker Vækstfonden enten direkte eller gennem fonde i ca. 50 pct. af den venturekapital, der flyder ud til danske virksomheder.

"Vi træder tungere ind, fordi efterspørgslen er der. En række investorer er måske mere tilbageholdende med at investere i nye virksomheder. Det er helt forståeligt. Ikke mindst i lyset af udviklingen i starten af året, og her vil vi gerne være løftestang," siger Rolf Kjærgaard med henvisningen til smittespredningen fra Covid-19, der lukkede Danmark og mange andre lande ned i."

"Som det fremgår af halvårsrapporten, oplevede vi et meget højt aktivitetsniveau og i særdeleshed fra marts og fremefter. Det aktivitetsniveau og den betydelige efterspørgsel på risikovillig finansiering i mange forskellige afskygninger har vi set fortsætte ind i andet halvår," siger han og tilføjer:

"Samtidig har vi også set en støt voksende optimisme frem til nu, og som er drevet af, at en pæn del af efterspørgslen på finansiering rent faktisk er blevet mødt. Der er kommet finansiering ud til rigtig mange virksomheder."

Den historisk høje aktivitet i Vækstfonden understreges bl.a. af, at fonden i 2019 finansierede knap 1.000 virksomheder. Forventningen i 2020 er noget nær det dobbelte, ligesom samme udvikling også ses i forhold til fondens samlede kapacitet.

Vækstfonden har til dato i 2020, hvor året nærmer sig sin afslutning, foretaget egenkapitalinvesteringer i 224 virksomheder for over en halv mia. kr.

Tallet dækker over egenkapitalinvesteringer foretaget direkte samt investeringer gennem de såkaldte fund of funds. Tallet omfatter også også et såkaldt Early Engagement-produkt, der som et konvertibelt lån ligner egenkapital, og disse tæller 15 virksomheder for knap 30 mio. kr.

Ved udgangen af 2019 havde fonden en balance på 13 mia. kr., og den er mere end fordoblet i indeværende år.

705 virksomheder fik milliarder

I 1. halvår 2020 fik 705 virksomheder medfinansiering på 6,5 mia. kr. fra Vækstfonden, til dels som følge af covid-19 og statens hjælpepakker. Fondens målgrupper er alt overvejende små og mellemstore virksomheder, hvoraf mange i et eller andet omfang kunne mærke, da verden blev ramt af første bølge af coronavirus.

Appetitten, og for nogle en sult, efter kapital gælder inden for alle fondens tre forretningsområder: fondsinvesteringer, ventureinvesteringer og udlån.

"Skruer vi tiden tilbage til, hvor vi stod, da Covid-19 ramte Danmark og det danske finansielle landskab og udbudssystem, var min forventning, at det ville ramme rigtig hårdt, og mange ville trække sig tilbage. Derfor var der også brug for, at nogle trådte frem, og det var rigtig stærkt set med de forskellige hjælpepakker fra regering og folketing. Herunder også markedet for risikovillig kapital med garanti-, låne- og kapitalrammer samt kapitalindskud til os i Vækstfonden," påpeger Rolf Kjærgaard og tilføjer, at også private investorer har været med i nogen grad:

"Vi har gjort det i partnerskab med andre, så der har stadig været en pæn aktivitet med private investorer, der har været villige. Godt nok mindre end under normale omstændigheder. Det er stadigvæk en krise, men der har helt bestemt været aktivitet."

Anden bølge

Der har frem til nu været en tro på, at der er en tid også efter Covid-19, påpeger han.

"Jeg betoner "frem til nu", for vi ser nu en anden bølge af Covid-19, der rammer land efter land.. Vi står med planer i virksomhederne om, hvor langt disse investeringer skulle række, og som nu skal strækkes længere ud i tid. Den vækst i økonomierne, som for alvor skulle slå igennem i 2021, og som mange forventede, er nu skudt ud i tid. Men vi er optimistiske."

"Der bliver fortsat brug for finansiering til udvikling og til at holde hånden under virksomhederne og vel at mærke dem, der havde en sund forretningsmodel før krisen ramte - og også har det på den anden side."

Er det primært i forhold til lån, at der har været et højt finansieringsniveau?

"Det er bredt rundt."

Milliardbeløb til Vækstfonden

Vækstfonden har under coronakrisen fået en række mandater, der skal bidrage til at holde hånden under virksomheder igennem krisen:

*Garantistillelse, hvor det er bankerne, der har lånt pengene ud, og hvor Vækstfonden har stillet garantier for et samlet udlån på omkring syv mia. kr. til 380 virksomheder. Og fonden har ifølge Rolf Kjærgaard fortsat rammer til at kunne møde den betydelige efterspørgsel fra virksomheder

*Matchingfaciliteter, lån til at matche privat kapital fra business angels, venturefonde og andre investorer. Her har Vækstfonden til dato udbetalt knap 1,4 mia. kr. til små 400 virksomheder.

*Kapitalindskud. Vækstfonden har i 2020 også fået en kapitalramme og frisk kapital på 1,2 mia. kr. til investeringer, som fonden investerer i virksomheder i form af egenkapital samt i fonde, som har været i en kapitalrejsning, men hvor andre investorer eksempelvis har trukket sig.

"I kraft af de 1,2 mia. kr. har vi kunnet træde til så meget større og med større effekt," siger Rolf Kjærgaard, og tilføjer, at regeringens offensiv i forhold til Vækstfonden har betydet, at fonden har fået en større investeringskraft, end den ellers ville have haft.

Nye tilsagn på vej til fonde

"Vi har senest været med i Preseed Ventures og deres kapitalrejsning, og vi kigger på en rækker andre fonde, som vi forventer, vi den kommende tid vil give tilsagn til. Og for de virksomheder, vi har direkte i vores porteføljer, har vi også kunnet træde ind og være med i kapitalrejsninger hen over året."

"Det vigtige med kapitalindskuddet har været, at vi har kunne fortsætte med at investere, og vi har kunnet træde tungere ind der, hvor andre har trukket sig. Både i direkte investeringer i virksomheden og i fonde," understreger Rolf Kjærgaard.

Grøn fremtidsfond

Vækstfonden har også fået et helt særligt mandat til den grønne omstilling, Danmarks Grønne Fremtidsfond. Vækstfonden forvalter 10 mia. kr. af disse midler. Fire mia. til egenkapital og seks mia. til lånekapital gennem Den Grønne Investeringsfond. Alt sammen til grøn omstilling, biogas, sol, vind, nye teknologier og meget andet.

""Med de her ekstra kapitaltilførsler kan vi gøre denne indsats betydelig bredere og dermed holde hånden under flere virksomheder og mere solidt, fordi vi kommer med den type af finansiering, de har brug for."

Er Vækstfonden på grund af usikkerhed og antallet af virksomheder, der har brug for lån, blevet lidt tilbageholdende med risikovillig kapital i form af egenkapital?

""Vi ser os lige så godt for, som vi hele tiden har gjort. Vi ser vores rolle i den fase, vi er i i økonomien, som kontracyklisk. Når de private investorer trækker sig tilbage, skal vi træde endnu tydeligere frem og holde hånden under de virksomheder, som har sandsynlighed for at være levedygtige på den lange bane med sunde forretningsmodeller, dygtige folk og gode produkter."

Vækstfondens resultat for 1. halvår 2020 var negativt med et minus på 558 mio. kr.. Heraf kunne ca. 800 mio. kr. henføres direkte til nedskrivninger og negative værdireguleringer som følge af Covid-19. Alle tre forretningsområder har foretaget negative værdireguleringer på porteføljen.

Er den negative udvikling fortsat i 2. halvår i år?

"Halvårsresultatet var drevet af en ekstraordinær hensættelse på tværs af hele vores portefølje, både på låne- og egenkapitaldelen. Efterfølgende har vi kunnet se, at der rent faktisk er rejst kapital. Der er også virksomheder på børsen, der er blevet løftet, så en pæn del af det negative resultat, vi havde i halvåret, har vi hentet ind som følge af forskellige faktorer."

Fonden har også en række selskaber på børsen, som har løftet sig i værdi. "Ikke mindst, fordi der er en hel del life science i vores børsportefølje, der har udviklet sig rigtig stærkt," som han udtrykker det.

"Og ligesom bankerne har vi ikke set en bølge af konkurser og tab, og hvor det, vi havde sat til side, ser fornuftigt ud. Det er for tidligt at sige, om vi har hensat for meget og dermed også, hvor vi lander med 2020-resultatet på grund af anden bølge."

Stor global usikkerhed

Rolf Kjærgaard tør ikke spå om, hvad anden bølge kommer til at betyde for børsmarkedet, og hvad det betyder, når konkurserne begynder at melde sig, og når den likviditet, der er i dag, skal bruges til f.eks. udskudte regninger til moms og skat.

"Der er også spørgsmålet om, hvordan investorstemningen vil være, herunder i forhold til venture- kapitalfonde, som vi også har stor eksponering mod. Som det ligger nu, har vi hentet noget af tabet fra halvåret, men der er stadig så meget usikkerhed ude i den globale økonomi, at det er for tidligt at sige noget endegyldigt om resultatet for hele året," siger Rolf Kjærgaard.

Vækstfonden vil investere bæredygtigt 

Ny fond øjner guld i digital sundhed: "Vi ser flere interessante muligheder" 

Vækstfonden er polstret til at hjælpe virksomheder under krisen 

Vækstfonden klar med hjælp til startups under coronakrise

Vækstfonden: Vi er klar til at løfte opgaven 

 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu


Læs også