J.P. Morgan: Familiekontorer forfølger samme investeringsmål som andre investorer

”Vi befinder os i Danmark i en tid med mange generationsskifter, hvor ældre formuer bliver overført til næste generation,” siger Martin Mortensen, J.P. Morgan Private Bank med base i København.
”I stedet for udelukkende at fokusere på de finansielle aspekter, er det et gennemgående træk, at de er optaget af, hvad der sker med deres familier.," siger Maya Prabhu, leder af rådgivningsenheden Wealth Advisory i J.P. Morgan Private Bank med base i London. | Foto: Jpmorgan
”I stedet for udelukkende at fokusere på de finansielle aspekter, er det et gennemgående træk, at de er optaget af, hvad der sker med deres familier.," siger Maya Prabhu, leder af rådgivningsenheden Wealth Advisory i J.P. Morgan Private Bank med base i London. | Foto: Jpmorgan

Store og voksende formuer placeres i disse år i familiekontorer herhjemme og globalt, hvor kapitalen investeres og sender afkast retur til familier og deres efterkommere. 

Og tendenserne herhjemme synes i stor udstrækning at flugte med de internationale i forhold til, hvordan pengene investeres, hvilke typer af virksomheder, familiekontorer ofte investerer i og den omstændighed, at de store formuer særligt i disse år overføres til og videreføres af næste generation i familierne. I stigende grad gennem et familiekontor.

Den amerikanske investeringsbank J.P. Morgan Private Bank har gennemført et studie blandt 77 af verdens rigeste familier med en gennemsnitlig nettoformue på godt 4,8 mia. dollars baseret på interviews med familieoverhoveder på tværs af kloden i Nordamerika, Latinamerika, Europa, Asien og Mellemøsten. Og det er ikke kun en målsætning om, hvor meget formuerne kan vokse mest muligt, og hvordan kapitalen skal investeres, de velhavende familier er optaget af. 

Det er lige så meget vigtigheden af at holde sammen i familierne, og hvordan de bidrager tildet omkringliggende samfund. Det fortæller Maya Prabhu, leder af rådgivningsenheden Wealth Advisory i J.P. Morgan Private Bank med base i London og som i en årrække har været strategisk rådgiver for de mange familier, der planlægger at overdrage formuen til næste generation gennem etablering af familiekontorer.

”I stedet for udelukkende at fokusere på de finansielle aspekter, er det et gennemgående træk, at de er optaget af, hvad der sker med deres familier. Kapitalen er til stede, de kan investere, og de kan opnå et afkast. Men hvad nytter det, hvis familien ikke holder sammen.” 

Formålet med rigdommen

”Og naturligvis kan tilstedeværelsen af en stor formue og flere generationer samlet, når overgangen skal planlægges, skabe komplikationer selv i meget tætte familier. I vores studie er det tydeligt f.eks. i forhold til governance, at de typisk er meget proaktive, når de skal definere, hvad formålet er med deres rigdom, hvorfor de er velhavende, hvad pengene er til for, og hvordan de ønsker at fremstå udadtil som velhavende mennesker,” siger Maya Prabhu.

Flere deltagere i interviewene understreger også vigtigheden af de muligheder, som formuen giver for familien, men det er ligeså meget muligheder og støtte til samfundene omkring dem, der er afgørende, understreger hun.

”Samtidig er de optaget af engagere deres familie i disse principper, ligesom de har fastsat ledelses-mekanismer om deling om informationer, regler for hvordan beslutninger træffes, hvordan konflikter håndteres og mange andre forhold. Grundlæggende handler det også om, hvordan den næste generation forberedes. Her ser vi især, at de adskiller sig ved en anden opvækst med en helt anderledes adgang til informationer. De yngre generation tager deres egne tanker og holdninger, hvad de selv gerne vil opnå, med ind i sådan en proces,” siger Maya Prabhu.

To klare tendenser

Kapitalfondes opkøb af familieejede virksomheder har de senere år været med til at sikre investorer i fondene pæne afkast også herhjemme. Men opkøbene og væksten i omfanget af virksomhedshandler har også bidraget til stigningen i antallet af familiekontorer herhjemme.

Ifølge Martin Mortensen, Executive Director i J.P. Morgan Private Bank med base i København, der rådgiver familiekontorer, private kunder og fonde i de nordiske lande, er der især to klare tendenser i Danmark netop nu.

"Mange familiekontorer ser sig selv som en pensionsfond. Blot med måske kun 10 medlemmer," siger Martin Mortensen. | Foto: Pr / Jp Morgan Private Bank
”Vi ser, at mange bliver formuende, når en ejer gennem en årrække har opbygget en virksomhed, som nu bliver solgt. Derfor står den pågældende med en stor portion penge, mens familien ikke nødvendigvis har haft en formue tidligere.”

”Samtidig befinder vi os også i en tid med mange generationsskifter, hvor ældre formuer, som i årtier har bygget sig op, bliver overført til næste generation,” siger Martin Mortensen, og tilføjer, at det i disse tilfælde ofte også giver god mening at etablere et familiekontor. Ofte med ansættelse af personer, der ikke er relateret til familierne, og som kan agere neutralt og professionelt.

Familiekontorers investeringsfilosofi ligner ofte og langt hen ad vejen den samme, som pensionskasserne opererer med, siger Martin Mortensen og Maya Prabhu, med en meget langsigtet investeringshorisont og stor diversitet i forskellige aktieklasser. Mange investerer i kapitalfonde, privat kredit, infrastruktur og ejendomme. 

”Der er et meget stor overlap (mellem familiekontorer og pensionskasser, red.), og mange ansatte på investeringssiden i familiekontorer har en fortid på købssiden i pensionsselskaber. Og mange familiekontorer ser sig selv som en pensionsfond. Blot med måske kun 10 medlemmer og ikke tusindvis af medlemmer og uden de tunge forpligtelser, som et pensionsselskab vil have,” tilføjer Martin Mortensen.

Den yngre generation

Tech-selskaber, healthcare og ejendomme topper familiekontorernes liste som de tre mest populære sektorer for investeringer ifølge studiet fra J.P. Morgan, studie. 

Blandt familiekontorer kan der ifølge Martin Mortensen være en opfattelse, at J.P. Morgan Private Bank alene er rettet mod private velhavere og derfor har ordet lidt imod sig.

”Men vi har løsninger i vores rådgivning, som vi finder interessante i markedet uanset, hvem der udbyder investeringsproduktet. Vi er ikke gift med J.P. Morgan Asset Management,” siger han.

Han mener, at den yngre generation i forbindelse med de nyere formuer, der overføres i disse år, typisk er meget mere aktive i dialogen internt i familiekontorer i dag.

”Det hænger formentlig sammen med deres interesse for ESG (målbar, social og miljømæssig værdi med et økonomisk afkast, red.), bæredygtige investeringer, men også filantropi. Og der er elementer af fælles interesser inden for disse tre hovedområder blandt ejerne, der overfører deres aktiver til næste generation og som ønsker noget, der binder deres familier sammen i fremtiden. Disse tre områder er uhyre vigtige, og vi oplever ofte, at det er emner, familier på deres møder kan lide at tale om,” siger Martin Mortensen.

Hele analysen Stewardship & Purpose kan læses her.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også