Partnere i ATPs kapitalfond henter tocifret millionbeløb i gylden fond

ATP PEP IV har gennem årene været en top performer i ATP Private Equity, og trods et negativt afkast i 2022 er der mange millioner at hente i bonus til partnerne. ATP-tilsagn falder løbende.
ATP, der er blandt Europas største institutionelle investorer i kapitalfonde, har de senere år reduceret sine tilsagn til PEP-fonde betragteligt. | Foto: Thomas Borberg
ATP, der er blandt Europas største institutionelle investorer i kapitalfonde, har de senere år reduceret sine tilsagn til PEP-fonde betragteligt. | Foto: Thomas Borberg
OLE ANDERSEN, RESEARCH: ANDERS STREITZ KJÆRULFF

Siden 2010 har ATP hentet 12,5 mia. kr. i løbende afkast fra den fjerde fond i pensionsselskabets kapitalfondsarm ATP PEP. Og der er fortsat nogle milliarder på vej tilbage fra fonden, der formentlig er den bedste målt på afkast af alle de i alt otte fonde, ATP som eneste investor har etableret gennem en årrække med milliardstore tilsagn. 

Resultaterne kaster store millionbeløb af sig til partnerne, og forude kan der vente flere hundrede millioner kroner, hvis de urealiserede værdier materialiserer sig på det niveau, som regnskaberne viser. 

Den fjerde fond har leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 17,7 pct., siden den blev etableret med et samlet tilsagn på godt 10,2 mia. kr., og den må også formodes at være den hidtil mest lukrative for partnerne i ATP PEP. Også selv om fonden i 2022 kom ud med et negativt afkast på 0,8 pct. efter et resultat på minus 48,4 mio. kr. Året før lød resultatet på over 3,3 mia. kr. 

Det fremgår af nye regnskaber for ATP’s kapitalfondene, der er alle er fund-of-funds, som investerer i en lang række især udenlandske private equity-fonde, ligesom PEP co-investerer med disse.

Pulje på 249,2 mio. kr.

Den fjerde fond blev etableret i 2010 og under finanskrisen. hvor kapitalfonde kunne investere relativt billigt, og som senere udløste stærke exits. 

Ifølge 2022-regnskabet for den fjerde fond er værdien af incitamentsprogrammet i form af en carried interest-pulje opgjort til 249,2 mio. kr., dvs. to pct. af det samlede akkumulerede afkast siden 2010. 

Af denne pulje er der i 2022 blev udbetalt 58 mio. kr. til partnerne i den fjerde fond, hvor der således er 191 mio. kr. tilbage i puljen. Når der udbetales de mio. kr. i et år med negativt afkast, skyldes det, at carried interest, partnernes performance fee, opgøres ud fra det gennemsnitlige, årlige afkast siden etableringen af fonden i 2010. Der er ikke tidligere blevet udbetalt ”carry” fra fonden.

Porteføljen tæller i alt 48 internationale kapital- og venturefonde, efter der er realiseret fem investeringer, heriblandt fire co-investeringer, hvor af de to var i Falck Holding og Nets med tilsagn på henholdsvis 125 mio. kr. og godt 150 mio. kr.

Den noget yngre, femte fond fra 2014 med et tilsagn på 11 mia. kr. har siden etableringen gennemsnitligt givet et årligt afkast på 19,9 pct. - med et afkast på to pct. i 2022. Årets resultat i fonden udgør 273 mio. kr. og er under forventet, hvor afkastet trods højt niveau i exits var negativt påvirket af urealiserede nedskrivninger i segmenterne large buyout og venture.. Året før udgjorde resultatet godt 4,6 mia. kr. 

Værdien af incitamentsprogrammet i fonden er opgjort til 196,5 mio. kr. 

Mindre tilsagn fra ATP

ATP har de senere år og siden den femte fond reduceret sine tilsagn til PEP-fonde betragteligt. 

Den sjette fond er således etableret med et samlet tilsagn på blot seks mia. kr. i 2018 og har foreløbig i sin levetid leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 11,5 pct., i 2022 på fire pct. efter et resultat på 159,5 mio. kr. mod 608 mio. kr. året før.

Et lignende tilsagn har ATP givet til PEPs syvende fond i 2020, mens den ottende og seneste fond er stiftet i 2022 med et tilsagn på fire mia. kr.

Omfanget af incitamentsprogrammerne for partnerne i ATP PEP forudsætter som nævnt, at de urealiserede værdier materialiserer sig på det nuværende niveau, som regnskaberne viser.

ATP vil ikke besvare en række opklarende spørgsmål fra KapitalWatch om udviklingen i PEP-fondene og dermed heller ikke om incitamentsprogrammerne i pensionsselskabets kapitalfondsenhed.

ATP’s investeringsdirektør Mikkel Svenstrup har tidligere udtalt sig om PEP-fondene i forbindelse med 2021-regnskaberne.

Fee på 126 mio. kr.

”ATP PEP har opnået et afkast efter omkostninger på 44 pct. i 2021. ATP Koncernen har tjent 9,5 mia. kr. på det afkast, og det er vi yderst tilfredse med. For vores medlemmer har det har været bedre at investere i private equity-fonde, end det har været at investere i børsnoterede aktier i 2021 – som ellers også har klaret sig flot. Private Equity-fonde er dyre, men de har i den grad kunnet betale sig for vores medlemmer,” sagde Mikkel Svenstrup til Økonomisk Ugebrev i februar 2022.

Han oplyste samtidig til mediet, at performance fee til ATP PEP, realiseret og urealiseret, udgjorde 126 mio. kr. i 2021, og at der samme år blev udbetalt 60 mio. kr. i carried interest til ATP PEP i 2021.

ATP PEP udgøres ifølge ugebrevet primært af seks partnere med Torben Vangstrup som managing partner, ligesom en mindre gruppe af ansatte i enheden har andel i medivesteringer. 

Men det er især de seks partnere, CFO’en og nogle tidligere seniormedarbejdere og partnere, som udover deres deres løn har stået for den største medinvestering i en årrække, og som dermed også modtager den største andel af afkastet, hvis fondene udvikler sig gunstigt.

Invitation fra ministeren

ATP er ikke blot landets klart største pensionsselskab, mens også blandt de største institutionelle investorer i kapitalfonde i Europa.

ATP Private Equity er en uafhængig enhed i ATP. Men efter et massivt underskud i 2022 og det største tab nogensinde er hele ATP’s forretningsmodel genstand for politisk diskussion på Christiansborg og blandt eksperter.

Det har senest fået beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til at invitere pensionsselskabets top med adm. direktør Martin Præstegaard og bestyrelsesformand Torben M. Andersen til et møde med Folketingets Beskæftigelsesudvalg og Folketingets Erhvervsudvalg.

”Over den seneste tid har der være en del omtale af ATP i de danske medier. Omtalen er gået på flere forskellige forhold, bl.a. ATP´s investeringsprofil, årsregnskab, risikostyring mv. Dette har særligt været i lyset af årsregnskabet for 2022, der viste et historisk stort underskud for ATP. I lyset af den seneste omtale har jeg inviteret ATP ind til et møde, hvorpå de får mulighed for at forklare nærmere om den aktuelle situation, herunder svare på eventuelle spørgsmål, omtalen måtte havde medført,” hedder det i invitationen fra beskæftigelsesministen.

ATP tabte 64 mia. kr. på de finansielle markeder i 2022 og fik et minus på bundlinjen på 56,8 mia. kr.

ATP har siden etableringen af ATP PEP i 2002 givet samlede tilsagn på omkring 80 mia. kr. til investeringer i private equity og er dermed en af Europas største institutionelle investorer i private equity-fonde.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også