ATP skal forvalte 10 mia. kr. som "investor of last resort"

Den danske stat bliver i en kort årrække medejer af store, samfundsbærende virksomheder, hvis EU-Kommission godkender en ny statslig genopretningsfond, som ATP skal forvalte.
Foto: Philip Davali
Foto: Philip Davali

En endelig accept fra EU-Kommissionen er det sidste bump på vejen, før finansminister Nicolai Wammen (S) kan tilføre 10 mia. kr. til et nyt statsligt aktieselskab, Danmarks Genopretningsfond, som ATP er udset til at forvalte og som skal bruges på rekapitalisering af store, samfundsbærende danske virksomheder.

"Der udestår p.t., at EU Kommissionen statsstøttegodkender etableringen af Danmarks Genopretningsfond. Herefter vil Danmarks Genopretningsfond formelt kunne stiftes ved en generalforsamling, herunder udpegning af en bestyrelse og håndtering af en række formalia," skriver Finansministeriet i et kort svar til KapitalWatch.

Etableringen af Danmarks Genopretningsfond blev tiltrådt af Folketingets finansudvalg for knap en måned siden.

I beslutningsgrundlaget, aktstykket, forventes ATP at blive operatør og ansvarlig for den daglige drift af fonden med den begrundelse, at landets største pensionsselskab er uafhængig af såvel fonden som staten, der udpeger ledelse og bestyrelse.

Der er lagt op til, at den nye genopretningsfond skal have en begrænset levetid på tre år med en klar exit-strategi, men med mulighed for forlængelse i form af en ny politisk aftale.

Last resort

"Der oprettes et nyt statsligt aktieselskab (Danmarks Genopretningsfond), der kan agere ”investor of last resort”. Danmarks Genopretningsfond skal tilføre en form for egenkapital og dermed sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag i større, ellers sunde, samfundsbærende, danske virksomheder," hedder det i aktstykket.

Heri fremhæves det bl.a., at der er fokus på større, samfundsbærende virksomheder, der opfylder en række specifikke kriterier, og som var sunde før krisen og som også har fremtidspotentiale efter krisen.

Den politiske aftale om genopretningsfonden er indgået i forbindelse med udfasning af hjælpepakker, stimuli- og eksportinitiativer. 

Fondens støtte til rekapitalisering af de større, samfundsbærende virksomheder forudsætter, at det er virksomheder, der er påvirket af et ekstraordinært økonomisk chok som følge af Covid-19 og ikke kan finde hensigtsmæssig finansiering andetsteds, som det udtrykkes.

Ligeledes er det et krav, at virksomhederne skal have en omsætning på over 500 mio. kr. om året, en væsentlig dansk tilstedeværelse, en central rolle i branchen og evt. en høj eksportandel.

Statsstøtte under Covid-19

"Danmarks Genopretningsfond kan rekapitalisere en virksomhed alene eller sammen med andre private investorer, f.eks. pensionskasser. Danmarks Genopretningsfond yder dog alene bistand til virksomheden, mens Danmarks Genopretningsfond ikke yder bistand som f.eks. lån og garantier til andre private investorer i virksomheder," lyder det.

EU-Kommissionen, der skal godkende forretningsmodellen bag den statslige genopretningsfond, tillader i øjeblikket særlige og midlertidige statslige støtteordninger på grund af Covid-19.

ATP har ingen kommentar til Danmarks Genopretningsfond, før rammerne er helt på plads.

Det forventes, at pensionsselskabet etablerer et særskilt datterselskab, der er uafhængigt af ATP og hvis eneste aktivitet bliver at levere bistand til fonden.

Ny fond er klar med over en kvart mia. til danske tech-startups 

ATP afviser investeringer i virksomheder med meget store bonusprogrammer 

ATP vil øge investorfokus på selskabernes medarbejdere

ATP efter salg af fonde: Vil være mere varsom med at gøre forretningen kompleks

 

 

 

 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu


Læs også