KapitalWatch

Dansk Vækstkapital sender knap halvdelen af midlerne til udlandet

Investeringerne gennem de Vækstfonden-forvaltede fonde i Dansk Vækstkapital går i høj grad til udenlandske virksomheder på trods af et erklæret fokus om at understøtte danske vækstvirksomheder og jobskabelse. Vækstfonden fastholder, at udenlandske investeringer også giver gevinst for danske virksomheder.

Rolf Kjærgaard er adm. direktør i Vækstfonden, der forvalter midlerne under Dansk Vækstkapitals fonde. | Foto: PRVækstfonden

Kigger man på de tal, Dansk Vækstkapital (DVK) oplyser i årsregnskaberne for sine tre fonde i 2021, er ca. 53 pct. af deres samlede kapital på i alt 8,6 mia. kr. i sidste ende blevet investeret i danske virksomheder.

Det er til trods for, at det erklærede mål med DVK er at understøtte danske virksomheder og iværksættere.

De tre fonde under Dansk Vækstkapital er alle forvaltede af Vækstfonden og bygger på en fund-of-funds-konstruktion, der betyder, at investorernes penge, som i høj grad kommer fra danske pensionsselskaber, bliver investeret i andre fonde.

”Når vi investerer i fonde, er det med henblik på at tiltrække kapital, kompetencer og netværk til danske virksomheder. Fælles for alle fondsinvesteringer er, at der er en dansk vinkel. Den underliggende fond skal altså have en aktiv investeringsstrategi målrettet danske virksomheder og kunne skabe værdi for både de danske virksomheder og for det danske økosystem,” skriver Vækstfonden i et skriftligt svar til KapitalWatch og tilføjer:

”Derfor er det også positivt, at vi for hver krone investeret i Danmark af en udenlandsk kapitalfond, trækker tre-fire gange så meget ekstra udenlandsk kapital til Danmark.”

Det har ikke været muligt at få et interview med Vækstfonden, for at spørge ind til, hvorfor en så stor del af kapitalen havner i udenlandske virksomheder, og hvad der ligger bag ovennævnte udsagn. Den statslige investor har alene svaret på en række spørgsmål over mail.

Fylder mindre i nye fonde

I takt med at DVK har åbnet nye fonde, er en stadig mindre del i sidste ende blevet investeret i danske virksomheder. Det viser tal fra hver af fondenes seneste årsregnskaber.

Hvor 70 pct. af kapitalen i DVK I, der blev lanceret i 2011, er nået ud til danske virksomheder, gælder det i skrivende stund blot for 44 pct. af midlerne i DKV II, som gennemførte sine sidste investeringer i fonde sidste år.

Og særligt i DVK II er flere fonde, hvor den danske vinkel i mindre grad skinner igennem, f.eks. hos den norskstiftede kapitalfond FSN Capital, hvis Fund V har fået et tilsagn på 250 mio. svenske kr.

Denne har i alt 15 investeringer, hvoraf bare tre er foretaget i danske virksomheder. Endnu færre investeringer er gennemført i Danmark i franske Sofinnovas niende fond, Sofinnova Capital IX, der har fået et tilsagn på 20 mio. euro. Her er kun en dansk investering ud af 13 i alt.

Investeringer i dansk-stiftede fonde er heller ingen garanti for, at pengene udelukkende går til danske virksomheder. Et eksempel på dette er Byfounders, der først og fremmest har fokus på folkene bag de enkelte virksomheder frem for deres geografiske tilhørssted.

Det viser sig ved, at 14 ud af venturefondens 38 porteføljevirksomheder er danske, mens de øvrige fortrinsvist findes i resten af Norden, Baltikum og USA. Byfounders har fået et tilsagn fra DVK II på 75 mio. kr.

I alt er 56 pct. af DVK II’s kapital investeret uden for Danmark, men Vækstfonden mener ikke, at det betyder, at investeringerne ikke skaber værdi for Danmark og danske virksomheder.

”Innovationsøkonomien er international, og danske fonde investerer i udlandet, ligesom udenlandske fonde investerer i Danmark. Når vi arbejder på tværs af landegrænser i et globaliseret verdenssamfund, skaber investeringer i udenlandske fonde en stærk og positiv løftestangseffekt, der sikrer endnu mere kapital, viden, netværk og kompetencer, når udenlandske kapitalfonde investerer i danske vækstvirksomheder,” skriver Vækstfonden.

I den seneste fond, DVK III, er 26 pct. af kapitalen ind til videre nået ud til danske virksomheder. Sidste år var fondens første investeringsår, og den er i skrivende stund ikke fuldt investeret.

Fokus på dansk udvikling

DVK I og II skriver begge på deres hjemmesider, at de har ”et konkret fokus på udviklingen af danske vækstvirksomheder.” Men investeringer i udenlandske fonde er på ingen måde udelukket.

Fondene oplyser, at investeringer i udenlandske fonde kan komme på tale, hvis det er for at tiltrække udenlandsk kapital og ”relevante kompetencer” til udviklingen af danske virksomheder eller som et led i internationaliseringen af danske virksomheder.

Derudover gør hensynet til det samlede afkast det muligt for DVK-fondene at investere i udenlandske fonde.

Alle tre DVK-fonde skriver således som det første i deres investeringspolitiker, at de har et overordnet mål om at investere i unoterede fonde ”med henblik på at opnå et konkurrencedygtigt, tocifret afkast” på deres samlede portefølje af fonde.

DVK III har ikke oplyst et investeringsfokus på sin hjemmeside, men skriver, at den igennem sine fondsinvesteringer forventer at kunne investere i ca. 100 danske virksomheder og beskæftige 15.000-20.000 medarbejdere. Det fremgår ikke tydeligt, om der er tale om danske medarbejdere eller medarbejdere i hele verden.

I forbindelse med lanceringen af DVK III, lød det desuden fra adm. direktør, Rolf Kjærgaard, at Vækstfonden var ”rigtig glade for mandatet til at rejse Dansk Vækstkapital III, så vi sikrer kapital til de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af.”

I årsregnskaberne for fondene oplyses det, at hver krone investeret i udlandet gennem DVK’s fonde fører et større beløb tilbage til Danmark. Som tidligere beskrevet af KapitalWatch, gav alle tre fonde under Dansk Vækstkapitals fane overskud i 2021 og sikrede afkast til investorerne bag.

Vækstfonden opnår resultat på 4,2 mia. kr. i rekordår

Ny Vækstfonden-forvaltet milliardfond gav tilsagn til 11 fonde i første leveår

Mere fra KapitalWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

KapitalWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch