KapitalWatch

Efter granskning af private equity: Pensionskasser strammer op

Flere pensionsselskaber strammer deres procedurer i forbindelse med private equity-investeringer efter besøg fra Finanstilsynet. Besøgene har ikke fået betydning for selskabernes unoterede værdiansættelser, som også blev undersøgt, viser rundspørge.

Finanstilsynet igangsatte deres undersøgelse af pensionsselskabernes løbende værdiansættelser af deres alternative investeringer tilbage i foråret 2020 efter den første Covid-19-bølge. | Foto: Finanstilsynet - PR

En række pensionsselskaber, som det seneste halvandet til to år har haft besøg af Finanstilsynet med henblik på en nærmere granskning af deres værdiansættelser af investeringer i private equity, har ikke fundet det nødvendigt at korrigere de bogførte værdier af deres alternative investeringer, men de har tilsyneladende overbevist tilsynet om, at værdiansættelserne er lige efter bogen.

Det fremgår af en rundspørge blandt en række pensionsselskaber, KapitalWatch har foretaget. Pensionsselskaberne er til gengæld i fuld gang med at tilpasse sig de mange påbud og påtaler, de har modtaget om deres processer i forbindelse med de store milliardinvesteringer i private equity.

Finanstilsynet igangsatte deres undersøgelse af pensionsselskabernes løbende værdiansættelser af deres alternative investeringer tilbage i foråret 2020 efter den første Covid-19-bølge. Det skete især på baggrund af de store udsving, som pandemien havde forårsaget på de finansielle markeder.

Dengang fandt tilsynet det bemærkelsesværdigt, at der var så store forskelle både mellem de enkelte pensionsselskaber og i forhold til udviklingen på markederne.

Vi forventer, at selskaberne kan forklare værdireguleringerne og forskellene til værdiudsvingene på de noterede markeder

Carsten Brogaard, vicedirektør, Finanstilsynet

”Pensionsselskaberne har haft kurstab på en række finansielle aktiver i år, og derfor sætter vi nu gang i en undersøgelse for at få et overblik over, hvordan selskaberne har sikret en løbende værdiansættelse til dagsværdi af deres alternative investeringer.”

”Vi forventer, at selskaberne kan forklare værdireguleringerne og forskellene til værdiudsvingene på de noterede markeder,” lød det fra vicedirektør i Finanstilsynet, Carsten Brogaard, i maj 2020.

Her understregede han vigtigheden af, at selskaberne af hensyn til den enkelte pensionsopsparer har processer og metoder, der sikrer, at selskaberne har en retvisende løbende værdiansættelse.

”Det er forudsætningen for god risikostyring, ordentlig løbende rapportering af afkast og for at undgå risiko for, at der sker omfordeling mellem kunder i forbindelse med f.eks. ind- og udtræden af pensionsordningerne eller handler mellem kunder inden for selskabet,” sagde han.

Påbud og påtaler

Finanstilsynet har siden udstedt en stribe påtaler og påbud om processer og procedurer i de enkelte pensionsselskaber, men ingen af disse, som KapitalWatch har spurgt, har korrigeret i deres værdiansættelser som direkte resultat af inspektionen fra tilsynet.

”PFA Pension har ikke foretaget korrektioner i værdiansættelser som direkte resultat af Finanstilsynets funktionsinspektion. Vi tager de udstedte påbud fra funktionsinspektionen til efterretning og er allerede på plads med eller i proces med at implementere disse,” skriver PFA i en mail.

PFA med over 50 mia. kr. investeret ved udgangen af 2020 henviser kort fortalt bl.a. til tilsynets påbud om at sikre retningslinjer for, at rammerne for risici ved store store investeringer kan kontrolleres. I alt udstedte tilsynet fem påbud og en enkelt påtale til PFA.

Heller ikke Pensam og PKA har som resultat af Finanstilsynets visit foretaget korrektioner af deres værdiansættelser af deres alternative investeringer.

Beskedne værdireguleringer

I forhold til PKA konstaterede Finanstilsynet, at pensionsselskabet ”ikke eller kun i lille grad” foretog værdireguleringer på private equity og illikvid kredit i perioden fra april til maj 2020, hvor de noterede markeder samtidig viste væsentlige stigninger.

Tilsynet vurderede ligeledes, at PKA i samme periode ikke havde tilstrækkelige metoder og processer, som sikrede rettidig og korrekt værdiansættelse af private equity og illikvid kredit til dagsværdi baseret på relevant markedsdata. Det sidste udløste en påtale.

Heller ikke Pensam foretog ifølge tilsynets meddelelse nævneværdige værdireguleringer på investeringsfonde indenfor private equity og illikvid kredit i perioden fra april til juli 2020, hvor de noterede markeder samtidig viste væsentlige stigninger.

Vi har løbende – og også før dette – udviklet vores modeller til værdiansættelse, herunder sådan at de ikke alene bygger på værdier som er opgjort af eksterne forvaltere

Mail fra Sampension

Finanstilsynet gav Pensam en påtale for ikke at have haft metoder og processer i forhold til investeringsfonde indenfor private equity og illikvid kredit, der sikrede værdiansættelse til dagsværdi baseret på relevant markedsdata.

Sampension, der ikke er noteret for påbud eller påtaler, skriver i en mail til KapitalWatch, at man over tid har noteret sig Finanstilsynets meldinger på området, herunder i forbindelse med Covid-nedturen i 2020.

”Vi har løbende – og også før dette – udviklet vores modeller til værdiansættelse, herunder sådan at de ikke alene bygger på værdier som er opgjort af eksterne forvaltere. Men det er altså ikke sket som en direkte konsekvens af en inspektion og et påbud,” hedder det i mailen.

Antal medarbejdere

Industriens Pension, der i branchen har en høj andel af private equity-investeringer, fik et påbud fra tilsynet om at foretage en fornyet vurdering af, om virksomheden har et betryggende antal medarbejdere til at varetage sine investeringer på området, ligesom tilsynet påbød Industriens Pension at stille krav til fondsforvalternes løbende rapporteringer.

”Finanstilsynet havde intet påbud om et eventuelt behov for op- eller nedskrivninger af aktiverne. En del af inspektionen handlede derimod bl.a. om en række processer for den løbende kontrol af fondsforvalternes værdiansættelse. Her er vi i fuld gang med at implementere de ønskede justeringer. Vi har taget redegørelsen fra Finanstilsynet til efterretning, og vi vil naturligvis imødekomme påbuddene inden for de fastsatte tidsfrister,” skriver pressechef Laurits Harmer Lassen, Industriens Pension, i en mail.

Pædagogernes Pension (PBU) oplyser, at selskabet, der bl.a. fik et påbud om at sikre, at specifikke og relevante risici inddrages i vurderingen af afkast/risiko-forholdet, ikke har foretaget korrektioner i værdiansættelserne af de alternative investeringer, som direkte konsekvens af Finanstilsynets temainspektion.

”PBU korrigerer løbende værdierne af de alternative investeringer jf. interne processer og investeringsspecifikke modeller, så markedsværdierne afspejler en retvisende dagsværdi. Finanstilsynets påbud har PBU brugt til at forbedre og styrke processerne endnu mere omkring værdiansættelserne af de unoterede investeringer,” oplyser finansdirektør Christian Velløv.

PFA får flere påbud af Finanstilsynet efter inspektion af alternative investeringer

Polack: Tunge regler holder pensionsselskaber væk fra unge selskaber

Pædagogernes Pension får påbud på private equity-investeringer

Investeringsfond får påbud fra Finanstilsynet

Pensam sætter erfaren branchemand i spidsen for alternative investeringer

Industriens Pension får påbud: Få hænder til mange arbejdsopgaver

Finanstilsynet langer påbud efter Pensam på private equity-området

Mere fra KapitalWatch

Vækstfonden købt ud af fynsk robotvirksomhed

Efter en årrække som medejer af fynske Effimat Storage Technology er Vækstfonden købt ud af ejerkredsen. I stedet overtager robotvirksomhedens hovedejer, Peter Mads Clausen fra Danfoss-familien, de fleste af Vækstfondens andele.

Energikrise kan gøre grønne virksomheder til bedre investeringscases

Vækstfonden bebuder stor fokus på grønne investeringer og forventer syndikater på tværs af venture, corporate-venture, institutionelle investorer, familiekontorer og de forskningsbaserede investorer. HC Andersen Capital forventer især interesse for færdigudviklede teknologier.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

KapitalWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch